Tratamendu eta errehabilitazio programak

Jeiki Fundazioaren asistentzia sailak bi tratamendu programa garatzen ditu:

  • Gizakia Helburu programa, anbulatorio-egoitza ekoadre konbinatu batekin (komunitate terapeutikoaren ospitaleratzearekin batera), 24 orduko arretarekin.
  • Aukera programa, enkoadre anbulatorio batekin hasieratik amaierara arte (ez dago ospitaleratzerik eta erregulartasunez joaten da tratamendu prozesua egitera).

Sartzeko modua – bai Gizakia Helburura, bai Aukera Programara – Informazio elkarrizketak deritzogun bitartez gauzatzen da.

Informazio elkarrizketak

Informazio elkarrizketek Jeiki Fundazioan tratamendua hasi nahi dutenekin egiten dira; aurrez aurre, telefonoz edo posta elektronikoz.

Gizakia Helburu Egoitza Programa

Komunitate terapeutikoaren baliabide oso espezializatuak dituen programa da hau, orokorrean, substantziekin edo substantziarik gabe menpekotasun arazoak dituzten 21 urtetik gorako pertsonei zuzenduta dago, bai eta adikzioetan desintoxikazioa eta desohitzea lortzeko helburuarekin.

Komunitate terapeutikoan egoitza programa tratamendu eredutzat hartzen da berez, pertsonari aldaketa prozesuan bere komunitatea erabiltzen laguntzen diolako. Komunitate terapeutikoan interbentzio psikoterapeutikoak eta psikohezitzaileak txandakatu egiten dira banakako enkuadreekin, familiarrekin eta taldekoekin, erabiltzaileei, familiari eta sare sozialari ikuspuntu biopsikosozial batetik arreta eskainiz.

Tratamenduaren prozesuan, menpekotasuna edo dependentzia duten pertsonei beraien problematika gainditzen laguntzea da helburua, garapen pertsonala sustatuz, jokabide, afektibitate eta faktore kognitiboak zein transpertsonalak orekatuz, pertsona horiek osatzen duten komunitatearen bitartez bizimodua aldatzearen ondorioz. Pertsona horiek elkarrekin lan egiteko eta elkarri giro egituratu batean laguntzeko konpromisoa eta motibazioa dute, eta norberaren bizitzarako erantzukizun pertsonala azpimarratzen da. Testuinguru horrek nortasuna indartzea errazten du; izan ere, horren guztiaren helburua pertsonak bere gaitasun propioak garatzen ikastea da eta bere bizi-kalitatea hobetuko duen eta osasun arriskuak sahiestuko dituen aldaketa pertsonalera iristeko ahalmenak sustatzea da.

Metodologikoki, komunitate terapeutikoa jarduerak eta ordutegiak argi eta garbi antolatzen dituen espazioa da, egunerokotasun egituratuarekin.

Aukera programa anbulatorioa

Aukera programa anbulatorioa menpekotasuna gainditzeko laguntza eskatzen duten eta eguneroko erantzukizunekin (lana, familia, seme-alabak, ikasketak...) bat etorri ditzaketen pertsonei zuzenduta dago. Esan daiteke substantzia toxikoen kontsumoa etengabe denboran gertatzen den prozesu batek eragindako desegituraketa edo desegonkortzea ez dela substantzia toxiko horien errealitatea soilik, baizik eta bizimodu jakin baten ondorioa; horregatik, "menpekotasun- jokabideak" alde batera uztea ezinbestekoa da aurreko autonomia eta independentzia berreskuratzeko.

Menpekotasun- edo menpekotasun-prozesu batetik eratorritako arazoei buruz aholkatzea, tratatzea eta konpontzen laguntzea du eginkizun eta helburu nagusi; baita menpekotasuna bera gainditzea ere mendekotasuna galdu edo ahuldu duten esparruetan erabakitzeko gaitasuna eta autonomia berreskuratu eta/edo indartu nahi duten pertsonengan, dituzten kanpoko laguntza-egiturak aprobetxatuz.

Programa anbulatorioa egoitza tratamenduen alternatiba da. Oinarrian, tratamendu biopsiko-sozial bat da, banakako ibilbide bat eginez, non tratamendu fase desberdinen bidez helburuak kontratatzen diren. Pertsonak aldaketa prozesuan duen erantzukizun aktiboa sustatzen da, baliabideak eta potentzialak bultzatuz eta indartuz, eta balio eskala hori berregokitzen da,bere bizimodu pertsonalera egokitzeko.

Balorazio eta Ebaluazio Psikologikoko Unitatea

U.V.E.P. deritzona Jeiki Fundazioaren barnean dagoen baliabide edo atal bat da. Nolabaiteko independentziarekin, adikzioen edo izaera arriskutsuen prebentzioaren esparruan tratamendura jotzen duten erabiltzaileen balorazio eta ebaluazio psikologikoa ematera zuzenduta dago. Horretaz gain, Fundazioko profesionalei balorazio eta ebaluazio prozesuetan lortutako informazioari buruzko aholkularitza, laguntza eta informazioa ematen zaie; erabiltzailearen ebaluazio zehatzago bat izateko eta nortasunaren, garapen kognitiboaren eta psikikoaren (patologikoak) funtzionamendu baldintzak tratamendurako erraz detektatu ahal izateko.

Hazgarri Programa

Prebentzioa eta esku-hartze psikologikoa eta psikohezitzailea gazteentzat/nerabeentzat eta beraien familientzat

Prebentzio eta esku-hartze psikologiko eta psikohezitzaileko programa, bizitzaren etapa honetako arazoak konpontzeko laguntza behar duten gazte/nerabeentzat eta beraien familientzat.

Lan ildoak

  • Adikzioen prebentzioa
  • Portaera eta egokitzapen arazoak
  • Familia gatazkak
  • Osasun mentala

Programak hiru proiektu ditu honako hauei zuzenduta:

Drogak kontsumitzen hasi diren eta/edo beste arrisku egoera edo izaera batzuk dituzten nerabeekin eta gazteen esku hartzea.

Drogak kontsumitzen hasi diren eta/edo beste arrisku egoera edo izaera batzuk dituzten nerabeen gurasoekin esku hartzea.

Osasunerako prebentzioa eta hezkuntza eskolan eta komunitatean.

Jokaerazko adikzioak

Joko patologikoa, lotura, erosketak, bideojokoak, sare sozialak...

Era transbertsalean gure programei, jokaerazko adikzioak dituzten pertsonentzat eta beraien familientzat esku hartze eta tratamendu proiektua garatzen dugu.
Era transbertsalean gure programei, jokaerazko adikzioak dituzten pertsonentzat eta beraien familientzat esku hartze eta tratamendu proiektua garatzen dugu. Laguntza eta tratamendu proiektu honek adikzioak sortzen dituzten jokaerak dituzten adinekoei eta adingabeei zuzenduta dago (joko patologikoa, Internet eta sare sozialen abusua, bideojokoak, erosketetara adizkioa, sexuarekiko edo lanarekiko menpekotasuna...).

Jarduera fisikoaren aplikazio terapeutikoa

Oso dokumentatuta daude tratamendu bat egiten ari diren pertsonen osasun fisikorako, psikologikorako, emozionalerako eta sozialerako jarduera fisikoak dituen abantaila terapeutikoak. Gure esperientzian oinarrituta, jarduera fisikoa ezinbestekoa da adikzioen tratamendu integralerako.

Zehazki, ariketa aerobikoak eta indar entrenamenduak onura handiak dituzte menpekotasunen tratamenduan. Eta askotan, gainera, naturarekiko kontaktua eta aisialdi osasungarri bat sortzen laguntzen dute; oreka mental eta emozional handiagoa emanez eta adikzioen problematika batean presente egon daitezkeen narriadura batzuk berreskuratzen laguntzen du. Egoitza fasearen barruan hasierako balorazio fisiko bat integratzen dugu ezarritako helburuen arabera diseinatutako jarduerak banaka eta taldeko tratamenduan osatzeko aukera ematen diguna. Egiten ditugun jarduerak era askotarikoak dira eta orain arte honako hauek izan dira: igeriketa, hipika, futbola, parkourra, entrenamendu funtzionala, gimnasio pribaturako sarbidea Komunitate Terapeutikoaren instalazioetan, etab.

Arreta telematikoa

Banakako eta taldeko tratamendu psikoterapeutiko telematikoa egiten dugu. Arreta telematikoa emateko eredu egokitu bat garatu dugu adikzioei aurre egiteko, bideokonferentzien eta bestelako tresna online batzuen bidez, aurrez aurreko aukerak zailtasunak dituen kasuetan edo horren osagarri gisa.

Zigortuta eta menpekotasunak dituzten pertsonei arreta emateko programa

1990tik espetxe eremuan lan egiten dugu adikzioak tratatzeko. Askotan aurkitzen dugu betetze judizial baten atzean adikzio arazo bat dagoela. Gure programak pertsona orok egin dezakeen aldaketan duen konfiantzatik abiatzen dira. Egoitza tratamendu batean izan dezaketen metodología eskaintzen dugu Komunitate terapeutikoarekin ondoren espetxez kanpoko jarraipena egiteko, gizarteratzea eta laneratzea bereziki azpimarratuz. Erregimen irekian dauden pertsonentzat tratamendu anbulatorioa ere eskaintzen dugu.

Era berean, justizia errestauratiboa tratamenduaren beraren zeharkako ardatz gisa hartzen dugu. Beste erakunde batzuekin batera parte hartzen dugu ESEN plataforman.

ERDU programa

Eusko Jaurlaritzak finantzatutako programa hau Agipadek, Etorkintzak, Gizakiak eta Jeiki Fundazioak sustatzen dute Euskadin, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak saritu du jardunbide egokien 'Elkar Eginez' izeneko aintzatespen ekitaldian aipamen berezia emanez.

Menpekotasunen arretarako ditugun unitate mugikor espezializatuak, gizarte babeseko sistemekin koordinatuta eskatzen duten lekuetara garraiatzen dira bertan egiten ari den lanaren osagarri gisa arreta eskaintzeko.

Halaber, kaleko esku-hartze komunitario bat egiteko beharrezkoa den tokira joaten dira.

Prebentzioa enpresaren eremuan

Osasunaren prebentzioaren esparruan, gero eta garrantzi handiagoa du langileen zaintzak. Adikzioak normalizatu diren gizarte batean, prebentzio eta esku hartze programak behar dira enpresaren arloan. Harremanetan jarri gurekin lankidetza proposamen bat egin nahi izanez gero.

Programas

Hazgarri

Programa preventivo y de apoyo, dirigido a adolescentes y jóvenes (hasta 21 años), con apoyo a sus familias.

Aukera

Programa ambulatorio para el tratamiento de las distintas problemáticas derivadas de adicciones con y sin sustancias.

Proyecto Hombre

Programa integral e intensivo con una fase del tratamiento en Centro Residencial en formato de Comunidad Terapeútica.

Scroll to Top